Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Krimuldas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6701 Krimuldas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1205. -1207. 17. gs. 40.g. 1902. -1905. Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
Krimuldā
Rīga
2119 Krimuldas Jaunās kapsētas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
uz A no Krimuldas Jaunās kapsētas
Rīga
2118 Viešu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Viešiem
Rīga
2115 Priežu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Priedēm
Rīga
2114 Melnā ieža pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Melnā ieža, Braslas upes labajā krastā
Rīga
2113 Liepeņu senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Liepenēm, Gaujas senlejas krastā
Rīga
2112 Liepeņu senkapi I (Batariņi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Liepenēm
Rīga
2109 Lojas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Kaupiņiem, Lojas upes kreisajā krastā
Rīga
2106 Gavēņu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Gavēņiem
Rīga
2105 Čiekuru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
pie Čiekuriem
Rīga
2103 Tālēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Siguldas novads, Krimuldas pagasts;
DA no Krimuldas Jaunās kapsētas
Rīga