Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kolkas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9010 Kolkas bākas komplekss Industriālais Valsts nozīmes 19./20. Dundagas novads, Kolkas pagasts;
"Kolkas bāka"
Kurzeme
8577 Līvu tautas nams Arhitektūra Valsts nozīmes 1939. Dundagas novads, Kolkas pagasts, Mazirbe;
Kurzeme
7448 Sīkraga zvejnieku ciems Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 19.gs.b.-20.gs.s. Dundagas novads, Kolkas pagasts;
pa Ķeļķu, Jaunklāvu, Kilasidamu, Vīnamegu, Baznīckalna un Vecvalku māju robežām, ietverot šīs mājas un to starpā esošās teritorijas
Kurzeme
7447 Košraga zvejnieku ciems Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 18.-20.gs. Dundagas novads, Kolkas pagasts;
pa Tilmaču, Anduļu un to starpā esošo māju robežām, ietverot šīs mājas
Kurzeme