Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kocēnu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8691 Mujānu Izglītības biedrības nams Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.beigas, 20.gs 30-tie gadi Valmieras novads, Kocēnu pagasts;
"Mujāni"
Vidzeme
6903 Rubenes luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. 1739. 19. gs. b. Valmieras novads, Kocēnu pagasts, Rubene;
Vidzeme
4507 Kancele ar gleznojumiem Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Valmieras novads, Kocēnu pagasts, Rubene;
Rubenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
2455 Zilais kalns ar Upurakmeni - kulta vieta un viduslaiku kapsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Kocēnu pagasts;
pie Zilākalna
Vidzeme
2454 Vītolēnu akmens (Velna pulkstenis) - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Kocēnu pagasts;
pie Vītolēniem
Vidzeme
2453 Ruģēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Kocēnu pagasts;
pie Ruģēniem
Vidzeme
2451 Vaidavas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Kocēnu pagasts;
pie Pilskalniem
Vidzeme
2450 Mujānu viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Kocēnu pagasts, Mujāni;
pie Muižniekiem
Vidzeme
2449 Cimpēnu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Kocēnu pagasts;
pie Kalnacimpēniem
Vidzeme
2446 Draņķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Kocēnu pagasts;
pie Draņķiem
Vidzeme