Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kauguru pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6902 Mūrmuižas nocietinātais tornis Arhitektūra Valsts nozīmes 16. gs. IIp. Beverīnas novads, Kauguru pagasts, Mūrmuiža;
Vidzeme
2445 Pekas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Beverīnas novads, Kauguru pagasts;
pie Jauneniņiem
Vidzeme
2444 Beitu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Beverīnas novads, Kauguru pagasts;
pie Beitēm
Vidzeme
2443 Avotiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Beverīnas novads, Kauguru pagasts;
pie Avotiņiem un Viesturiem
Vidzeme