Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Katvaru pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
3883 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Limbažu novads, Katvaru pagasts, Katvari;
Katvaru muižas dzīvojamā ēkā
Rīga
3882 Interjera dekoratīvā apdare (3 telpās) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. Limbažu novads, Katvaru pagasts, Katvari;
Katvaru muižas dzīvojamā ēkā
Rīga
1456 Aišēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Limbažu novads, Katvaru pagasts;
starp Aišēniem un Ķeizariem
Rīga
44 Dzejnieka F.Bārdas dzīvesvieta Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1880.–1919. Limbažu novads, Katvaru pagasts;
Rumbiņi un Dārziņi
Rīga