Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kandavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6817 Kandavas mācītājmuižas dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Tukuma novads, Kandavas pagasts;
Lazdās
Rīga
2300 Melderu Velna ala - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Kandavas pagasts;
pie Melderiem
Rīga
2299 Melderu Velna akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Kandavas pagasts;
pie Melderiem
Rīga
2298 Čāpuļu upurkalns (Lūgšanu kalns) - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Kandavas pagasts;
pie Čāpuļiem
Rīga
2297 Čāpuļu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Kandavas pagasts;
pie Čāpuļiem
Rīga