Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kandava,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6820 Kandavas pilsdrupas un Pulvertornis Arhitektūra Valsts nozīmes 1254. 14. gs. s. Kandavas novads, Kandava, Pils iela;
Rīga
6819 Dzīvojamā ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. 19. gs. s. Kandavas novads, Kandava, Lielā iela 14;
Rīga
6818 Kandavas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1736. 1889. Kandavas novads, Kandava, Kalna iela;
Rīga
4415 Kancele un biktssols Māksla Valsts nozīmes 18.gs.30.g. Kandavas novads, Kandava, Kalna iela;
Kandavas luterāņu baznīcā
Rīga
4414 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1863. 1936. Kandavas novads, Kandava, Kalna iela;
Kandavas luterāņu baznīcā
Rīga
2304 Kandavas viduslaiku pils un Pulvertornis Arheoloģija Valsts nozīmes None Kandavas novads, Kandava, Pils iela;
Rīga
2303 Kandavas pilskalns (Baznīckalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Kandavas novads, Kandava, Abavas iela;
Rīga