Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kalncempju pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
190 Uranažu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Uranažiem
Vidzeme
188 Okānu senkapi (Akmeņkalns, Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Okāniem
Vidzeme
187 Melderpuļķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Melderpuļķiem
Vidzeme
186 Malacu senkapi (Upuru vieta) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
pie Malaciem
Vidzeme
185 Nāzupju pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Kalncempju pagasts;
Nāzupjos pie Pilskalniem
Vidzeme