Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Kārsava,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6460 Malnavas katoļu baznīca ar kapelām (3) un žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1763. (1932), 19.gs. Ludzas novads, Kārsava, Baznīcas iela 1;
Latgale
3977 Sānu altāri (2) Māksla Valsts nozīmes ap 1760. Ludzas novads, Kārsava, Baznīcas iela 1;
Malnavas katoļu baznīcā
Latgale
3975 Kancele Māksla Valsts nozīmes ap 1760. Ludzas novads, Kārsava, Baznīcas iela 1;
Malnavas katoļu baznīcā
Latgale
3973 Altāris Māksla Valsts nozīmes ap 1760. Ludzas novads, Kārsava, Baznīcas iela 1;
Malnavas katoļu baznīcā
Latgale