Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jumurdas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6127 Akmens verstu stabs Vēsture Valsts nozīmes 18.gs. Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
Kajēnos
Vidzeme
1725 Tjaku - Viesaku senkapi (Velna klēpji) Arheoloģija Valsts nozīmes None Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
starp bij. Tjakiem un Viesakām
Vidzeme
1724 Vējavas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
pie Pilskalniem
Vidzeme
1723 Cirstu skanste (Valvītes) - viduslaiku nocietinājums Arheoloģija Valsts nozīmes None Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
pie Cirstiem
Vidzeme
1722 Sīļu Badakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
pie bij. Sīļiem
Vidzeme
1721 Dreimaņu senkapi (Krievu kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
pie bij. Dreimaņiem
Vidzeme
1720 Aizbetņu senkapi (Kapu kalniņš, Mājas kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
pie Aizbetnēm
Vidzeme
1719 Aizbetņu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Ērgļu novads, Jumurdas pagasts;
pie Aizbetnēm
Vidzeme