Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jaunpils pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6813 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.v. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Jaunpils pilī
Rīga
6812 Jaunpils luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1592. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Rīga
6811 Jaunpils ūdensdzirnavas Arhitektūra Valsts nozīmes 1803. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Jaunpils ūdensdzirnavās
Rīga
6810 Jaunpils pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1301.,16.gs.-20.gs. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Rīga
6809 Jaunpils pils apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 1301. 16. -20. gs. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Jaunpils pilī
Rīga
4411 Cilnis "Madonna ar bērnu" Māksla Valsts nozīmes 19.gs. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Jaunpils pilī
Rīga
4409 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1648. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Jaunpils luterāņu baznīcā
Rīga
4408 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1648. Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Jaunpils luterāņu baznīcā
Rīga
2294 Jaunpils viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Jaunpils pagasts, Jaunpils;
Rīga
2292 Jaunpils Karātavu kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Jaunpils pagasts;
pie Sparvām
Rīga