Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jaunlaicenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2942 Kancele Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Apekalna luterāņu baznīcā
Vidzeme
2941 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes ap 1860. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Apekalna luterāņu baznīcā
Vidzeme
2940 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1774. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Apekalna luterāņu baznīcā
Vidzeme
2781 Apekalna (Opekalna) luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1774. -1779. Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
Apekalnā
Vidzeme
184 Ķauķu senkapi (Bungu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
starp bijušajiem Jaunvārņiem un Ķauķiem
Vidzeme
183 Popju pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
starp Popjiem un Mellikauļiem (Melnkauļiem)
Vidzeme
182 Vārņu ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
pie Kapteiņvārņiem Dambja purva (Vārņu ezera ) Z galā
Vidzeme
180 Rūcu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunlaicenes pagasts;
pie Degumiem un Ozolnieku ezera
Vidzeme