Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jaunalūksnes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
179 Smiķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
starp Smiķiem un Lenkavu
Vidzeme
178 Siseņu (Garasīmu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
starp Siseņiem un Garasīmiem
Vidzeme
177 Raudziņkalns - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
starp Jaunsproģiem, Zemgaļiem un Smilgām
Vidzeme
176 Nametkalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Jaunalūksnes pagasts;
pie bij. Lāsberģa muižas un Pļavmalām
Vidzeme