Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Jūrkalnes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6935 Jūrkalnes katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1862. Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne;
Kurzeme
4609 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. 1847. Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne;
Jūrkalnes katoļu baznīcā
Kurzeme
4608 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.v. 1847. Ventspils novads, Jūrkalnes pagasts, Jūrkalne;
Jūrkalnes katoļu baznīcā
Kurzeme