Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Irlavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6808 Sātu luterāņu baznīca ar žogu un vārtiem Arhitektūra Valsts nozīmes 1778. Tukuma novads, Irlavas pagasts, Sāti;
Rīga
4405 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1778. Tukuma novads, Irlavas pagasts, Sāti;
Sātu luterāņu baznīcā
Rīga
4402 Ērģeles ar ērģeļu prospektu Māksla Valsts nozīmes 19.gs.b. 1778. Tukuma novads, Irlavas pagasts, Sāti;
Sātu luterāņu baznīcā
Rīga
4401 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1778. Tukuma novads, Irlavas pagasts, Sāti;
Sātu luterāņu baznīcā
Rīga
4399 Biktssols Māksla Valsts nozīmes 1892. Tukuma novads, Irlavas pagasts, Sāti;
Sātu luterāņu baznīcā
Rīga
2288 Tāmu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Irlavas pagasts;
pie Tāmiem
Rīga
2287 Riepju senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Irlavas pagasts;
pie Riepjiem
Rīga
2285 Daibju senkapi (Velna laiva) Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Irlavas pagasts;
pie Daibjiem
Rīga
2284 Irlavas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Tukuma novads, Irlavas pagasts;
Abavas labajā krastā pie bij. Irlavas muižas
Rīga