Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Inešu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6256 Leduspagrabs Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
Vecpiebalgas muižā
Vidzeme
6252 Magazīna Arhitektūra Valsts nozīmes 1810.g. Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
Vecpiebalgas muižā
Vidzeme
6248 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.c. Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
Vecpiebalgas muižā
Vidzeme
6247 Vecpiebalgas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts, Ineši;
Vecpiebalgas muižā
Vidzeme
459 Vecdauguņu senkapi (Smēdes kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Vecdauguņiem
Vidzeme
454 Orizoru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Orizoriem
Vidzeme
453 Lodēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Lodēniem
Vidzeme
449 Pīļupītes apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Jēkuļiem, pie Pīļupītes ietekas Ineša ezerā
Vidzeme
447 Jāņkalna senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
pie Jāņkalniem
Vidzeme
441 Vecpiebalgas senkapi (Krievu, Krīvu kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Vecpiebalgas novads, Inešu pagasts;
Inešu ezera krastā pie Inesiešiem
Vidzeme