Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Indrānu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1717 Aboras apmetne II Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts;
uz D no Aboras apmetnes I
Vidzeme
1716 Abaines apmetne II Arheoloģija Valsts nozīmes Lubānas novads, Indrānu pagasts;
uz D no Abaines apmetnes I
Vidzeme
1715 Zaļmežnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts;
pie Zaļmežniekiem
Vidzeme
1714 Visagala (Brākaļu) pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts;
pie Visagala kapsētas
Vidzeme
1711 Nainiekstes apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts;
pie Nainieka ezera
Vidzeme
1710 Līčagala apmetne un senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts;
pie bij. Krēsliņiem
Vidzeme
1709 Aboras apmetne I Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts;
pie Aboras upes ietekas Abaines upē
Vidzeme
1708 Meirānu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts, Meirāni;
pie Pērlēm
Vidzeme
1707 Dzedziekstes apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes 4100. – 2900. p.m.ē. Lubānas novads, Indrānu pagasts;
Aiviekstes upes labajā krastā 400 m uz ZA no iztaisnotās Dzedziekstes upes ietekas Aiviekstē
Vidzeme
1706 Abaines apmetne I Arheoloģija Valsts nozīmes Lubānas novads, Indrānu pagasts;
Abaines upes kreisajā krastā pie ietekas Aiviekstes upē
Vidzeme
1705 Kreklu purva senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Lubānas novads, Indrānu pagasts;
1,5 km uz ZZR no Silalāčiem
Vidzeme