Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ikšķile

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2892 Tīnūžu muižas pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1912. Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts, Tīnūži;
Rīga
2885 Ikšķiles luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1932. Ikšķiles novads, Ikšķile;
Daugavas prospekts 10
Rīga
2884 Ikšķiles baznīcas drupas Arhitektūra Valsts nozīmes 1184. 14. gs. Ikšķiles novads, Ikšķile;
Daugavas salā
Rīga
1884 Ankeršmitu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts;
starp Ankeršmitiem un Drukām
Rīga
1880 Kābeļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ikšķiles novads, Tīnūžu pagasts;
pie Adatām, bij. Kābelēm
Rīga