Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Gulbene,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
5017 Gulbenes valsts komerc- un arodskola Arhitektūra Valsts nozīmes 1927. Gulbenes novads, Gulbene, Skolas iela 10;
Vidzeme
5013 Gulbenes dzelzceļa stacija Arhitektūra Valsts nozīmes 1926. Gulbenes novads, Gulbene, Dzelzceļa iela 8;
Vidzeme
5011 Vecgulbenes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1838. -1843. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5009 Oranžērija Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Pils iela 5;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5008 Manēža Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 18;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5005 Lopu virtuve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 22;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
5004 Kūts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 22;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
4997 Baltā pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1763. 19. gs. v. -70.g. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12;
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
4996 Vecgulbenes muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 13; Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela 12; Gulbenes novads, Gulbene, Brīvības iela
Vecgulbenes muižā
Vidzeme
4995 Gulbenes dzelzceļa ierēdņu kolonijas ēkas (6) Arhitektūra Valsts nozīmes 1920. -1921. Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 20; Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela 22; Gulbenes novads, Gulbene, Viestura iela
Vidzeme