Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Grundzāles pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6870 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6869 Staļļi Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6868 Kučiera māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. b. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6867 Dzīvojamā ēka "Stīpnieka māja" Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6866 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes Ap 1880. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6865 Kungu māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeisteru muižā
Vidzeme
6864 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6863 Pulksteņklēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6862 Manēža Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6861 Krogs Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
6860 Aumeistaru muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. - 19. gs. b. Smiltenes novads, Grundzāles pagasts, Aumeistari;
Aumeistaru muižā
Vidzeme
2370 Ozoliņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
starp Ozoliņiem un Krodziniekiem
Vidzeme
2368 Jaunbemberu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Smiltenes novads, Grundzāles pagasts;
pie Jaunbemberiem
Vidzeme