Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Grobiņas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
3813 Balkona margas Māksla Valsts nozīmes 18./19.gs. Grobiņas novads, Grobiņas pagasts, Iļģi;
Iļģu muižas kungu mājā
Kurzeme
1345 Smukumu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņas pagasts;
pie Rudzukalniem ( bij. Smukumiem)
Kurzeme
1344 Porānu (Pūrānu) senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņas pagasts;
pie Porāniem (Pūrāniem)
Kurzeme
1341 Atkalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņas pagasts;
pie Atkalniem un Lankupiem
Kurzeme