Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Grobiņa;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7439 Grobiņas pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 17.-19.gs. Grobiņas novads, Grobiņa;
Kurzeme
1342 Priediena senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņa;
pie jāšanas sporta kompleksa
Kurzeme
1340 Grobiņas pilskalns (Skabārža kalns) un senpilsēta Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņa;
Ālandes upes labajā krastā, Dzirnezera pussalā
Kurzeme