Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Grobiņa,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6408 Grobiņas luterāņu baznīca un pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 1662. -1663. 20. gs.40.g. Grobiņas novads, Grobiņa, Lielā iela 21;
Kurzeme
1343 Grobiņas viduslaiku pils ar bastioniem Arheoloģija Valsts nozīmes None Grobiņas novads, Grobiņa, Lielā iela 56;
Kurzeme