Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Galgauskas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
827 Tīcānu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Galgauskas pagasts;
pie Tīcāniem
Vidzeme
825 Bļodas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Galgauskas pagasts;
pie Kaijām
Vidzeme
823 Narātu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Galgauskas pagasts;
pie bij. Narātiem
Vidzeme