Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dzērbenes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6246 Dzērbenes luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1839. -1842. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts, Dzērbene;
Vidzeme
3123 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes mācītājmuižā
Vidzeme
3122 Kancele Māksla Valsts nozīmes 19.gs.40.g. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3121 Ērģeļu prospekts un luktas Māksla Valsts nozīmes 19.gs.40.g. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
3120 Altāris Māksla Valsts nozīmes 19.gs.40.g. Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes luterāņu baznīcā
Vidzeme
439 Pavēņu pilskalns (Lielais Elka kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
pie Pavēņiem
Vidzeme
438 Krustiņu senkapi (Mantas kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
pie Krustiņiem
Vidzeme
436 Ķētu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
pie Ķētiem
Vidzeme
435 Elku kalna senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
pie Elkiem
Vidzeme
434 Dzērbenes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts;
Dzērbenes muižā
Vidzeme
432 Augstais kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Dzērbenes pagasts, Dzērbene;
centrā
Vidzeme