Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Durbes pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1319 Šilderu Elkas kalns - nocietināta senvieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Stūrmaņiem un Šilderiem
Kurzeme
1318 Dižprāmu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Dižprāmiem
Kurzeme
1317 Dīru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Dīriem, Rīgas - Liepājas dzelzsceļa labajā pusē
Kurzeme