Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Durbes novads, Durbe

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
7438 Durbes pilsētas vēsturiskais centrs Pilsētbūvniecība Valsts nozīmes 16.-19.gs. Durbes novads, Durbe;
Kurzeme
6407 Durbes luterāņu baznīca ar žogu Arhitektūra Valsts nozīmes 1651. Durbes novads, Durbe, Skolas iela 1;
Kurzeme
3811 Kancele Māksla Valsts nozīmes 18.gs.10.g. Durbes novads, Durbe, Skolas iela 1;
Durbes luterāņu baznīcā
Kurzeme
3809 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1834. 1872. Durbes novads, Durbe, Skolas iela 1;
Durbes luterāņu baznīcā
Kurzeme
3808 Altāris Māksla Valsts nozīmes 18.gs.10.g. Durbes novads, Durbe, Skolas iela 1;
Durbes luterāņu baznīcā
Kurzeme
1319 Šilderu Elkas kalns - nocietināta senvieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Stūrmaņiem un Šilderiem
Kurzeme
1318 Dižprāmu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Dižprāmiem
Kurzeme
1317 Dīru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbes pagasts;
pie Dīriem, Rīgas - Liepājas dzelzsceļa labajā pusē
Kurzeme
1315 Durbes viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Durbe;
Durbes parkā
Kurzeme
42 Bij.Špringera pamatskola Vēsture Valsts nozīmes 19.gs.50.g. Durbes novads, Durbe, Skolas iela 3;
Kurzeme
41 Durbes kaujas vieta Vēsture Valsts nozīmes 1260. Durbes novads, Durbe;
Durbes R daļā
Kurzeme