Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dundagas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9252 Šlīteres bākas tornis Industriālais Valsts nozīmes 1849. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Šlītere
Kurzeme
8730 Dundagas baznīcas senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes 12.-17.gs. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 8; Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 10;
Kurzeme
6740 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs., 19. gs. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 12;
Kurzeme
6739 Dundagas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 13. -17. gs. 1766. 1897. 1909. -1914. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 12;
Kurzeme
6738 Dundagas luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1766. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6a;
Kurzeme
6737 Dundagas mācītājmuižas dzīvojamā ēka un parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga;
Vīdāles iela 5
Kurzeme
4296 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1766. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6a;
Kurzeme
4295 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1859. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6a;
Kurzeme
4293 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1766. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6a;
Kurzeme
4292 Altārglezna "Lieldienu rīts" Māksla Valsts nozīmes 1912. Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 6a;
Dundagas luterāņu baznīcā
Kurzeme
2211 Lauku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts, Vīdale;
pie Laukiem
Kurzeme
2207 Puiša kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts;
pie Īvniekiem, Kaļķupītes krastā
Kurzeme
2204 Pāces Elku kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts, Pāce;
Pāces dzirnavu dīķa Z malā
Kurzeme
2203 Pāces pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts, Pāce;
Pāces dzirnavu dīķa salā
Kurzeme
2202 Upesvagaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts, Neveja;
pie Upesvagariem
Kurzeme
2200 Kalna dārzs - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts;
Dundagas ezera pussalā pie pils
Kurzeme
2199 Dundagas viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Pils iela 12;
Kurzeme
2198 Dundagas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Dundagas novads, Dundagas pagasts, Dundaga, Sporta iela 8;
Kurzeme
95 Kubeles (Kubalu) skola Vēsture Valsts nozīmes 1838. Dundagas novads, Dundagas pagasts;
Dundagas - Talsu ceļa 5. km
Kurzeme