Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dunalkas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6406 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.v. Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Dunalkas muižā
Kurzeme
6405 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b.,19.gs.v. Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Dunalkas muižā
Kurzeme
6404 Dunalkas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. - 20.gs. Durbes novads, Dunalkas pagasts, Dunalka;
Dunalkas muižā
Kurzeme
1312 Strungu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie Strungām
Kurzeme
1310 Dunalkas Elku kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie Graviņām
Kurzeme
1309 Ķiepes strauta apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
pie bij. Ķiepes strauta ietekas Durbes ezerā
Kurzeme
1308 Dunalkas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Durbes upes labajā krastā, Z no Rogām
Kurzeme
1307 Upesputriņu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Durbes upes labajā krastā pie Upesputriņiem
Kurzeme
1306 Upmaļu apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Durbes novads, Dunalkas pagasts;
Durbes upes kreisajā krastā pie Līdakām un Upmaļiem
Kurzeme