Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Drustu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9098 Drustu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1835.–1837. Smiltenes novads, Drustu pagasts;
Drusti, Ozolu iela 7
Vidzeme
6240 Kundziņkrogs Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
6238 Magazīna Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
6237 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. s. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
6233 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1823. -1824. Smiltenes novads, Drustu pagasts, Gatarta;
Gatartas muižā
Vidzeme
3119 Kancele Māksla Valsts nozīmes 19.gs.30.g. Smiltenes novads, Drustu pagasts;
Drustu luterāņu baznīcā
Vidzeme
3118 Ērģeļu prospekts un luktas Māksla Valsts nozīmes 19.gs.30.g. Smiltenes novads, Drustu pagasts;
Drustu luterāņu baznīcā
Vidzeme
3117 Altāris Māksla Valsts nozīmes 19.gs.30.g. Smiltenes novads, Drustu pagasts;
Drustu luterāņu baznīcā
Vidzeme
427 Kalnastādiņu senkapi I,II Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Kalnastādiņiem
Vidzeme
425 Ķeveru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie Ķeveriem
Vidzeme
422 Jauntēvenēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
pie bij. Jauntēvenēniem un Rideļiem
Vidzeme
420 Dūķu ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
Dūķu ezera A daļā, sēklī pie krasta
Vidzeme
419 Auļukalna ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
Auļukalna ezera A daļā uz D no pussalas
Vidzeme
417 Lejasmīlakšu senkapi (Kapiņu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Drustu pagasts;
1,5 km no Mīlakšiem, Briņģu-Mīlakšu ceļa kreisajā pusē
Vidzeme