Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Drabešu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6231 Vējdzirnavas Arhitektūra Valsts nozīmes 1852.g. Cēsu novads, Drabešu pagasts;
Drabešu muižā, Vējdzirnavās
Vidzeme
6230 Dzirnavnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. v. Cēsu novads, Drabešu pagasts;
Drabešu muižā, Vējdzirnavās
Vidzeme
6229 Kroga ēka Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Vāveres krogā
Vidzeme
6228 Kalēja mājiņa Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Vāveres krogā
Vidzeme
6227 Vāveres kroga apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Vāveres krogā
Vidzeme
6226 " Melturu " dzīvojamā rija Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Melturi;
Vidzeme
6225 Brušu pusmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. -20. gs. s. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Brušos
Vidzeme
6224 Lopu kūts ar gubeni Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
6223 Stallis un vāgūzis Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
6222 Ledus pagrabs Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
6221 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
6220 Mācību māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
6219 Mācītāja māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1783. -1786. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
6218 Āraišu mācītājmuižas apbūve ar parku Arhitektūra Valsts nozīmes 18. -19. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
6217 Āraišu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 13. -18. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Vidzeme
6216 Āraišu muzejparka vēsturiskā apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 13. -20. gs. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Vidzeme
3116 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIIc. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
3115 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIIc. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Drabeši;
Āraišu mācītājmuižā
Vidzeme
3112 Vitrāžas (2) Māksla Valsts nozīmes 1939. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Āraišu luterāņu baznīcā
Vidzeme
3109 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1904. Cēsu novads, Drabešu pagasts, Āraiši;
Āraišu luterāņu baznīcā
Vidzeme
3108 Krāsns - kamīns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Cēsu novads, Drabešu pagasts;
Drabešu muižas pilī
Vidzeme
3107 Krāsnis (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Cēsu novads, Drabešu pagasts;
Drabešu muižas pilī
Vidzeme
413 Vāļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Vāļiem
Vidzeme
407 Kalnamežiņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Kalnamežiņiem
Vidzeme
402 Ainavu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
pie Ainavām
Vidzeme
401 Āraišu viduslaiku pils un apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
Āraišu ezera krastā
Vidzeme
400 Lejaspeļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
400 m no Lejaspeļiem
Vidzeme
398 Āraišu ezerpils Arheoloģija Valsts nozīmes None Cēsu novads, Drabešu pagasts;
Āraišu ezera saliņā
Vidzeme