Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Dikļu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8537 Dikļu muižas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 18.gs.1896. Valmieras novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Dikļu muižā
Vidzeme
4501 Kapa plāksnes fragments Māksla Valsts nozīmes 17.gs.s. Valmieras novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Dikļu luterāņu baznīcā
Vidzeme
4500 Kancele Māksla Valsts nozīmes 1699. 18.gs.IIc. Valmieras novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Dikļu luterāņu baznīcā
Vidzeme
4499 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1698. 18.gs.IIc. Valmieras novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Dikļu luterāņu baznīcā
Vidzeme
4498 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 20.gs.s. Valmieras novads, Dikļu pagasts;
Budenbroku muižas dzīv. ēkā
Vidzeme
2430 Piltiņkalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Dikļu pagasts;
pie Rībām
Vidzeme
2427 Grebu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Dikļu pagasts;
pie Grebiem
Vidzeme
2426 Grebu Bļodas kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Dikļu pagasts;
pie Grebiem
Vidzeme
98 Pirmo latviešu dziesmu svētku norises vieta Vēsture Valsts nozīmes 1864. Valmieras novads, Dikļu pagasts, Dikļi;
Neikena kalniņā
Vidzeme