Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Daukstu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
820 Krapas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
starp Liepiņām un Purmaļiem
Vidzeme
819 Zaļumu senkapi (Krapes Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
pie Zaļumiem
Vidzeme
818 Rožkalnu Raganas akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
pie Rožkalniem
Vidzeme
817 Rāviju senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
pie Rāvijām un Priedniekiem
Vidzeme
816 Priedkalnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Daukstu pagasts;
pie Priedkalniem
Vidzeme