Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Cesvaine;

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
1656 Cesvaines viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Cesvaine;
pie Cesvaines pils
Vidzeme
1654 Cesvaines pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Madonas novads, Cesvaine;
Cesvaines muižas parkā, Sūlas upītes kreisajā krastā
Vidzeme