Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Cesvaine,

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6474 Mežkunga māja Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 2a;
Vidzeme
6473 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 2;
Vidzeme
6472 Cesvaines pils Arhitektūra Valsts nozīmes 1890.-1897. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Vidzeme
6470 Cesvaines luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1800. 1876. -1879. Madonas novads, Cesvaine, Baznīcas iela;
Vidzeme
6469 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 2.p. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela; Madonas novads, Cesvaine, Parka iela;
Cesvaines muižā
Vidzeme
4047 Krāsns - kamīns Māksla Valsts nozīmes 19.gs.90.g. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Cesvaines pilī
Vidzeme
4046 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 19.gs.90.g. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Cesvaines pilī
Vidzeme
4045 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 19.gs.90.g. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Cesvaines pilī
Vidzeme
4044 Kamīns Māksla Valsts nozīmes 19.gs.90.g. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Cesvaines pilī
Vidzeme
4043 Interjera dekoratīvā apdare (9 telpās) Māksla Valsts nozīmes 1890.-1897. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Cesvaines pilī
Vidzeme
4042 Griestu gleznojumi (4) Māksla Valsts nozīmes 1890.-1897. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Cesvaines pilī
Vidzeme
4041 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 1890.-1897. Madonas novads, Cesvaine, Pils iela 1;
Cesvaines pilī
Vidzeme