Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Burtnieku pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6901 Burtnieku Veco kapu vārti Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku Vecajos kapos
Vidzeme
6900 Burtnieku Veco kapu kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku Vecajos kapos
Vidzeme
6899 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs.2.p. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6898 Žogs un vārti Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. IIp. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6897 Staļļi Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b.,20.gs.2.p. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6896 Klēts (Nr.2) Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. IIp. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6895 Klēts (Nr.1) Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 19. gs. IIp. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6894 Gaisa tilts Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. IIp. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6893 Pārvaldnieka māja Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. 19. gs. s. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6892 Burtnieku pilsdrupas Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6891 Burtnieku muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. 18. gs. IIp. 19. gs. b. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku muižā
Vidzeme
6890 Stallis Arhitektūra Valsts nozīmes 1793. 1992. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6889 Mācītāja māja Arhitektūra Valsts nozīmes 1774. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6888 Klēts Arhitektūra Valsts nozīmes 1810. 1993. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6887 Burtnieku mācītājmuižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. IIp. 19. gs. s. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižā
Vidzeme
6886 Burtnieku luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 14. gs. 17. gs. Valmieras novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Vidzeme
4495 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.b. Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
Burtnieku mācītājmuižas dzīv. ēkā
Vidzeme
4492 Sols - ķestera pults Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. Valmieras novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Burtnieku luterāņu baznīcā
Vidzeme
4489 Kancele ar gleznojumiem Māksla Valsts nozīmes 1684. 18.gs. Valmieras novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Burtnieku luterāņu baznīcā
Vidzeme
4488 Baznīcēnu soli (48) Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. Valmieras novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Burtnieku luterāņu baznīcā
Vidzeme
4487 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1691. 18.gs. Valmieras novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Burtnieku luterāņu baznīcā
Vidzeme
4486 Altāra sētiņa Māksla Valsts nozīmes 19.gs.v. Valmieras novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Burtnieku luterāņu baznīcā
Vidzeme
2422 Peivu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Burtnieku pagasts;
pie Peivām un Vecnaužēniem
Vidzeme
2417 Burtnieku viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Burtnieku pagasts, Burtnieki;
Vidzeme