Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Braslavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
3876 Durvju komplekti (8) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Limbažu novads, Braslavas pagasts, Vilzēni;
Vilzēnu muižas pārvaldnieka dzīv. ēkā
Rīga
3875 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Limbažu novads, Braslavas pagasts, Vilzēni;
Vilzēnu muižas dzīv. ēkā
Rīga