Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Brantu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2361 Slavēku senkapi (Baznīcas kalns, Velna kravante) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Brantu pagasts;
pie Slavēkām
Vidzeme
2360 Tīrumpapānu senkapi (Plikatkalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Brantu pagasts;
pie Pāpāniem un bij. Pulveriem
Vidzeme
2359 Kalnastrantu senkapi (Zviedru kapi) un apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Brantu pagasts;
pie Līdačiem (Kalnastrantēm), Strantes ezera krastā
Vidzeme
2358 Lejaskleperu senkapi (Krāsmata, Kravanda) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Brantu pagasts;
pie Lejaskleperiem
Vidzeme
2356 Brantu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Brantu pagasts;
DAA no Brantu pasta
Vidzeme
2355 Lejasstrantu senkapi (Velna kravantes, Velna pils) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Brantu pagasts;
600 m DR no Strantēm
Vidzeme
2354 Gailīšu senkapi (Krāsmatas, Velna pils) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Brantu pagasts;
500 m ZAA no Gailīšiem
Vidzeme