Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Brīvzemnieku pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
6438 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža;
Rīga
6437 Ozolmuižas pils Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs. b. Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža;
Rīga
3881 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 1792. Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža;
Ozolmuižas pilī
Rīga
3880 Krāsnis (2) Māksla Valsts nozīmes 19.gs.80.g. Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža;
Ozolmuižas pilī
Rīga
3879 Krāsnis (2) Māksla Valsts nozīmes 19.gs.80.g. Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža;
Ozolmuižas pilī
Rīga
3878 Interjera dekoratīvā apdare zālē Māksla Valsts nozīmes 1792. Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža;
Ozolmuižas pilī
Rīga
3877 Interjera dekoratīvā apdare (2 telpās) Māksla Valsts nozīmes 1890. Alojas novads, Brīvzemnieku pagasts, Ozolmuiža;
Ozolmuižas pilī
Rīga