Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Bilskas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2350 Vecruiku senkapi (Kapu kakts) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Vecruikām
Vidzeme
2349 Dzirkaļu senkapi (Kapiņu sils) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Silmaļiem un Dzirkaļiem
Vidzeme
2348 Piltiņu senkapi (Kapu kalniņš, Kravantas) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Piltiņiem
Vidzeme
2346 Panderu Upurkalns un Upurakmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Panderiem un Mežvidiem
Vidzeme
2343 Līdaciņu senkapi (Kapu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Līdaciņām
Vidzeme
2342 Līdaciņu Jāņa kalns ar akmeni - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie Līdaciņām
Vidzeme
2341 Kalnaegļu Upurozols (Veldes ozols) - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Smiltenes novads, Bilskas pagasts;
pie bij. Kalnaegļiem
Vidzeme