Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Beļavas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
8345 Viculaiku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Upeskalniem un Viculaikām
Vidzeme
6105 "Burtnieku" dzīvojamā rija Arhitektūra Valsts nozīmes 19.gs.2.p. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Burtniekos
Vidzeme
4973 Parks Arhitektūra Valsts nozīmes 18./19. gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižā
Vidzeme
4971 Pils Arhitektūra Valsts nozīmes ap 1750. 1912. 1925. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižā
Vidzeme
4970 Beļavas muižas apbūve Arhitektūra Valsts nozīmes 18. -19. gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižā, Pilsskola
Vidzeme
3355 Sienas skapis Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
3354 Krāsns - kamīns Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
3353 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIIc. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
3352 Krāsns Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
3351 Interjera dekoratīvā apdare (5 telpās) Māksla Valsts nozīmes 18./19.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
3350 Flīzītes (28) Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
3349 Durvju komplekti (8) Māksla Valsts nozīmes 18.gs. Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Beļavas muižas pilī
Vidzeme
814 Rutkastes kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
starp Līkanšiem, Rutkastēm un Vārpām
Vidzeme
813 Jaunletu senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
starp Jaunletēm un Velmaņiem
Vidzeme
812 Dumpurnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
starp Dumpuriekiem un Dumpjiem
Vidzeme
809 Bērzu kalniņš - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Veccīruļiem
Vidzeme
807 Pērļu kalns - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Pērļukalniem
Vidzeme
805 Lazdu kalns - pilskalns un senkapi (Grantskalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Lazdukalniem
Vidzeme
804 Kubulnieku senkapi (Priedes kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Kubulniekiem
Vidzeme
803 Krimu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Krimiem
Vidzeme
801 Beļavas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Ilgupjiem
Vidzeme
800 Liedskalnu senkapi (Kantora kalns, Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie bij. Beļavas pamatskolas
Vidzeme
797 Andzēnu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
pie Andzēniem
Vidzeme
796 Lisas ezera mītne Arheoloģija Valsts nozīmes None Gulbenes novads, Beļavas pagasts;
Lisas ezera Z galā
Vidzeme