Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Balvi

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9285 Piemineklis Latgales partizānu pulka karavīriem Balvos Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919.-1922.; 1938., 1993. Balvu novads, Balvi, Partizānu iela 4
Latgale
2833 Balvu luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1913. -1915. Balvu novads, Balvi, Bērzpils iela 17;
Latgale
2832 Balvu katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 18. gs., 1805. Balvu novads, Balvi, Baznīcas iela 1;
Latgale