Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Baltinavas novads

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2831 Baltinavas pareizticīgo baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1901. Baltinavas novads, Baltinava, Tilžas iela 11;
Latgale
2826 Baltinavas katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1909., 1920., 1931. Baltinavas novads, Baltinava;
Latgale
239 Alotāju kalns - pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Kārsavas - Baltinavas lielceļa labajā pusē
Latgale
238 Aizelkšņu senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
pie Puncuļevas kapsētas
Latgale
237 Puncuļevas pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Latgale
236 Lukstenieku senkapi (Kara kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Baltinavas novads, Puncuļova;
Latgale