Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Balgales pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9136 Balgales luterāņu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1807. Talsu novads, Balgales pagasts;
"Balgales baznīca"
Kurzeme
4290 Kāpnes Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IVc. Talsu novads, Balgales pagasts;
Galtene, Galtenes muižas dzīv.ēkā
Kurzeme
4289 Durvju komplekti (2) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IVc. Talsu novads, Balgales pagasts;
Galtene, Galtenes muižas dzīv.ēkā
Kurzeme
4285 Kancele Māksla Valsts nozīmes ap 1810. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme
4284 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.Ic. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme
4283 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 19.gs.s. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme
4282 Ērģeles Māksla Valsts nozīmes 1860. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme
4281 Ērģeļu prospekts Māksla Valsts nozīmes ap 1810. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme
4280 Baznīcēnu soli (30) Māksla Valsts nozīmes ap 1810. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme
4279 Altāris Māksla Valsts nozīmes ap 1810. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme
4276 Altāra margas Māksla Valsts nozīmes ap 1810. Talsu novads, Balgales pagasts, Balgale;
Balgales luterāņu baznīcā
Kurzeme