Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Bērzpils pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2840 Bēržu kapu kapliča Arhitektūra Valsts nozīmes 19. gs. 1.p. Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Bēržu kapos
Latgale
2838 Bērzpils katoļu baznīca Arhitektūra Valsts nozīmes 1852. Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils;
Latgale
255 Salas senkapi (Mēra kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola;
Latgale
254 Bonifacovas senkapi (Priežu saliņa) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Sola;
Latgale
252 Vārenes kalns - senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts, Bērzpils;
pie Bērzpils vidusskolas
Latgale
251 Upesgala apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Ičas vecupes labajā krastā, Upesgala līcī
Latgale
250 Ičas apmetne Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Ičas upes lejastecē
Latgale
246 Berzīnes pilskalns (Starij Zamok) Arheoloģija Valsts nozīmes None Balvu novads, Bērzpils pagasts;
Bērzpils kapsētā
Latgale