Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Bērzaines pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
2416 Daviņu Lielais akmens - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Bērzaines pagasts;
pie Straumes krejotavas un Daviņiem
Vidzeme
2415 Sauliešu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Bērzaines pagasts;
pie Sauliešiem
Vidzeme
2414 Purvmaļu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Valmieras novads, Bērzaines pagasts;
pie Purvmaļiem
Vidzeme