Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Annas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
168 Gaigaļu senkapi (Krāsmatas, Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
starp Bundzeniekiem un Gaigaļiem
Vidzeme
167 Bundzēnu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
starp Bundzeniekiem (Bundzēniem, Bundzeņiem), Latām un Gaigaļiem
Vidzeme
166 Salnu (Trīsenieku) senkapi (Zviedru kapi) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
pie Salnām (Saļņiem, Trīseniekiem)
Vidzeme
165 Mūrnieku senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
pie Mūrniekiem
Vidzeme
163 Lupatu senkapi (Kapu kalns, Zviedru kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Annas pagasts;
Lupatās
Vidzeme