Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Ances pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
4604 Kancele ar gleznojumiem (9) Māksla Valsts nozīmes 1744. Ventspils novads, Ances pagasts, Rinda;
Rindas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4603 Durvju komplekts Māksla Valsts nozīmes 1744. Ventspils novads, Ances pagasts, Rinda;
Rindas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4602 Altāris Māksla Valsts nozīmes 1744. Ventspils novads, Ances pagasts, Rinda;
Rindas luterāņu baznīcā
Kurzeme
4600 Durvju vērtnes (4) Māksla Valsts nozīmes 18.gs.IIp. Ventspils novads, Ances pagasts, Ance;
Ances muižas dzīv. ēkā
Kurzeme
2524 Mazistabu Stieguļu kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ances pagasts;
pie Mazistabām
Kurzeme
2523 Angermindes (Rindas) viduslaiku pils Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ances pagasts;
pie bij. Zigatiem, Rindas upes labajā krastā
Kurzeme
2520 Ances senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Ventspils novads, Ances pagasts;
pie Ances pasta
Kurzeme