Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Amatas pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
386 Kurmju senkapi (Kapsētas kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kurmjiem
Vidzeme
383 Kaikūņu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Kaikūņiem
Vidzeme
382 Lejaskauļu senkapi (Kapsētas kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Jaunkauļiem
Vidzeme
381 Doļu pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Doļiem, Amatas kreisajā krastā
Vidzeme
380 Bērzkalnu senkapi (Dārgumu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes Amatas novads, Amatas pagasts;
pie Bērzkalniem, Melderupītes labajā krastā
Vidzeme