Lai padarītu informāciju par kultūras pieminekļiem plašāk un vieglāk pieejamu, strādājam pie informācijas sistēmas "Mantojums"! Publiskā daļā attēlotajiem datiem, tajā skaitā kartēm, ir informatīvs raksturs, jo visas informācijas salīdzināšana vēl nav pabeigta. Informācija par kustamajiem mākslas pieminekļiem drošības apsvērumu dēļ datu bāzes publiskajā daļā nav pieejama. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu, par tām informējiet, rakstot uz e-pastu: registrs@mantojums.lv.

Filtrēts pēc:

Adrese = Alsviķu pagasts

Aktīvs = 1

Vērtības Grupa = Valsts nozīmes

Aizs. Nr. Nosaukums Tipoloģiskā grupa Vērtības grupa Datējums Atrašanās vieta Reģions
9201 Latvijas Atbrīvošanas kara kaujas vieta un Latvijas armijas karavīru kapi pie Zušu mājām Vēsturiska notikuma vieta Valsts nozīmes 1919. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Vidzeme
9132 Asaru senkapi II Arheoloģija Valsts nozīmes 12.–15. gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Indzera ezera ZA krastā
Vidzeme
2660 "Stāmeru" saiešanas nams Arhitektūra Valsts nozīmes 19./20.gs. Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Stāmeros
Vidzeme
156 Pidiķu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Pidiķiem Galdasilā
Vidzeme
155 Jaunlaiviņu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp Graudiem un Vējiņiem, Alsviķu - Strautiņu lielceļa malā
Vidzeme
153 Sprūšu Jāņa kalns - kulta vieta Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp Atmatām un Sprūšiem
Vidzeme
152 Ambrozu senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
starp Ambroziem un Cerkaziem
Vidzeme
151 Rebeņu senkapi (Kapu kalns) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
Rebeņos pie Miškām
Vidzeme
149 Žīguru senkapi (Miroņu kalniņš) Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Žīguriem, Bērtiņu ezera Z krastā
Vidzeme
147 Spīdzenieku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Senpilīm
Vidzeme
141 Celensku pilskalns Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Celenskiem
Vidzeme
138 Asaru senkapi Arheoloģija Valsts nozīmes None Alūksnes novads, Alsviķu pagasts;
pie Asariem, Indzera ezera Z krastā
Vidzeme